Kontakt

Uvozi i pakira: Anturija d.o.o.

Braće Radića b.b., 88300 Čapljina, BiH
+387 36 808 849
+387 63 383 589

vlado.sakota@anturija.com
www.anturija.com


Distributer za Republiku Hrvatsku: EkoAgro.club d.o.o.

Božidara Adžije 22/2, 10000 Zagreb, RH
+385 98 739 521
+385 99 267 2282

info@ekoagro.club
www.ekoagro.club


Distributer za Sloveniju: Bioguano d.o.o.

Toplarniška ulica 1 b, 1000 Ljubljana, SLO

Primož Ulaga
+386 41 619 555
primoz.ulaga@bioguano.com

Jadran Husetić
+385 92 502 2451
www.bioguano.com


Distributer za Republiku Sjevernu Makedoniju: Agricom d.o.o.

Pero Nakov 108 b, 1000 Skoplje, NMK

Gorgi Gorgijev
+389 75 200 816
gorgi@agricom.mk
www.agricom.mk